skip to Main Content

Våra villkor

Östra trafikskolan behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR-direktiv. Meddela oss alltid om något inte stämmer eller ändras beträffande dina personuppgifter. Östra Trafikskolan sparar personuppgifter i upp till två år efter avslutad utbildning i syfte att kommunicera för kunden relevant information. Godkänd fotolegitimation ska alltid medtagas i samband med lektioner och kurser.

 

Välkommen som elev till Östra trafikskolan!
För att trafikskolan och vårt utbildningsarbete ska fungera väl finns det villkor och regler man ska känna till och efterleva. Eleven är alltid den person vi för dialog med beträffande allt som rör elevens utbildning och förehavanden på trafikskolan. Detta gäller oavsett vem som betalar elevens utbildning.

Köp, giltighetstider och betalning
Betalning ska alltid ske före lektion. På vissa produkter och tjänster tillämpas öppet köp, fråga alltid i samband med köp om du vill ha information. Samtliga köpta utbildningar och lektioner har 1 års giltighetstid från köpdatum*. Det är elevens ansvar att disponera och ha kontroll på giltighetstider för sina köp. Efter giltighetstids utgång är utbildningar och/eller lektioner som ej nyttjats förfallna, och eleven kan inte göra något anspråk i avseendet**. Utbildningar och lektioner är personliga och kan ej överlåtas. Elev som fullföljer sin utbildning och tar körkort via Östra trafikskolan har rätt till återbetalning av eventuellt återstående körlektion/er på sitt konto hos trafikskolan. Prisändringar/prishöjningar kan förekomma. Om sådan åtgärd informeras alltid i förväg. Utebliven betalning kan medföra merkostnader, t.ex. påminnelse-avgifter m.m.

Bokningsregler
Generellt sköter eleven själv sina bokningar online via Elevcentralen.se (intensivkurser undantagna). Om du behöver hjälp i avseendet är du alltid välkommen till vår personliga support, antingen per telefon eller mejl. Bokningssystemet är uppbyggt som så att nya lektionstider släpps inför varje ny vecka, söndagar kl. 00.00. Den veckan som då släpps ligger 3 veckor framåt i tiden.
Vi rekommenderar eleven att alltid gå in och boka lektionstider vid varje nytt ”släpp” för att på så sätt efterhand komma i fas med innevarande vecka.

Även om trafikskolan jobbar hårt med att tillmötesgå önskemål ifråga om lektionstider kan vi inte garantera att eleven alltid får de lektionstider som önskas eftersom trafikskolan kan ha ”toppar och dalar” i beläggningen. Notera också att man i och kring semestertider bör kalkylera med extra väntetid apropå lektionstider och utbildningar. Dock är det vår givna ambition att försöka tillmötesgå alla elever på bästa sätt. Ifråga om återbud till lektion måste sådant ske per telefon eller mejl senast kl. 13.00 dag före aktuell lektion. Om inte återbud sker på rätt sätt debiteras eleven lektionen. Undantag kan medges om eleven i efterhand kan uppvisa läkarintyg som styrker den akuta frånvaron i sammanhanget.

Beträffande intensivkurser ska betalning ske senast 1 vecka före start. Vid sen avbokning av intensivkurs (färre än 7 dagar före start) debiteras en avbokningsavgift motsvarande 10% av kurspriset.

Språk
Undervisning i bil sker på svenska. På begäran kan undervisning i bil ske även på engelska. Vi erbjuder inte teorilektioner (inkluderat Risk1 och Risk2) på annat språk än svenska. För att kunna tillgodogöra sig en körkortsutbildning och nå målet är goda språkkunskaper enligt ovan en förutsättning.

* gäller ej introduktionsutbildning  (måste nyttjas på bokat datum)
** Eventuell förlängning av giltighetstid kan ske i undantagsfall, t.ex. pga. svår skada eller allvarlig sjukdom. Sådan förlängning måste alltid ansökas om per mejl av eleven inom giltighetstiden. Trafikskolan innehar full beslutsrätt i avseendet och beslut meddelas eleven per mejl.

 

 

Want this information in English? Click here!

Back To Top